Bropass Öresundsbron

Öresundsbron till Europa

Öresundsbron som stod klar år 2000 har inneburit ett enkelt sätt att nå kontinenten utan att behöva ta färja. Byggnationen av Öresundsbron har varit ett av de största byggprojekten som någonsin gjorts Sverige. Bron är nästan 16 km lång och består av traditionell bro , tunnel samt konstgjorda öar. Det är inte bara bil och lastbils trafik som fick ett enormt lyft med bron. Man byggde även ett dubbelspår för tåg och man kan bekvämt ta sig över till Köpenhamn på drygt 10 minuter. Tågen går var 20 minut under dagen och varje timme under nattetid. Öresundsbrokonsortiet äger Öresundsbron som ägs av lika stora delar mellan Sveab (Sverige) och A/S Øresund (Danmark). Den totala kostnaden för att färdigställa bron landade på 18,6 miljarder kronor.

Bropass priser
Kör man över bron ett par gånger om året så lönar det sig att skaffa ett bropass för Öresundsbron. Med bropasset sparar man ungefär halva avgiften per överfart jämfört med att betala enkel resa på plats. När man köpt passet får man en liten sändare som man sätter i framrutan vid backspegeln och man kan då passera bommen per automatik.

Bropasset kostar 320 kr per år och man får då access att köra över bron till följande priser:
Pris per enkelresa

Personbil 179 SEK (395 SEK)
Personbil med släp/husvagn 358 SEK (790 SEK)
Husbil/varubil/minibuss 358 SEK (790 SEK)
Motorcykel 80 SEK (210 SEK)

Beställ Bropass här

Andra fördelar med att teckna ett bropass är att man även får tillgång till rabatter som fritt kan användas när man bokar evenemang eller semester. Se komplett lista vilak rabatter som ingår på Club Öresund

Omtanke om miljön
Detta var en kärnfråga som diskuterades långt innan första spadtaget togs för Öresundsbron. Man var rädd för att förstöra det bräckliga ekosystemet som finns i regionen både över och under vatten. Nu 13 år senare har experterna kunna konstatera att Öresundsbron har påverkat omgivningen mest positivt. Flera fördelar har kunnats konstateras såsom att växter och djur har bosatt sig på betongfundamenten. Blåmusslan är det vattendjuret som ökat mest. Man beräknar att ca 160 ton blåmusslor nu lever på brons fundament. En direkt effekt av detta är att många fågelarter som lever på just musslor har fått enklare att få tag på mat och populationen har ökat. Även på den konstgjorda ön Pepparholmen har man konstaterat positiva effekter då närmare 400 växt och fågel arter har etablerat sig på ön.

Öresundsbron påverkan på samhället
Flera positiva saker som bron har fört med sig är att fler danska familjer har flyttat över sundet till Malmö regionen. Den svenska kronan har historiskt varit svag mot den danska vilket innebär att det finns ett ekonomiskt värde för danskarna att handla varor och tjänster i Sverige. Pendlandet har markant ökat och fler svenskar har sitt arbete i Köpenhamnsregionen nu än innan och omvänt att fler danskar arbetar i Sverige. En förväntat negativ effekt är att smugglingen ökat av illegala varor. Även om stora insatser gjorts och att samarbetet mellan den svenska och danska tullmyndigheten stärkts visar siffror att smugglingen har ökat. Tullen har inte möjlighet att övervaka och genomsöka alla bilar som passerar bron varje dag ( vilket är ca 18 000 fordon ).